MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

wwww.grundig.com.tr SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR

1.1- SATICI

      
Ünvanı:

Arçelik Pazarlama A.Ş. / Sistem tarafından atanacak Arçelik Yetkili Satıcısı (Kısaca "Grundig" olarak anılacaktır)

Adresi:

Karaağaç Cad. No:6/2 Sütlüce Beyoğlu/İSTANBUL

Telefon:

0212 314 33 33

Çağrı Merkezi No:

0850 210 0 888

Mersis No:

0073043354500015

E-Mail:

[email protected]

1.2- ALICI

      
Adı / Soyadı / Ünvanı:  (Kısaca "Müşteri" olarak anılacaktır.)

Adresi:

Telefon:

E-Mail:

2- KONU

Grundig'in internet sitesi (http://wwww.grundig.com.tr)'de "Müşteri" tarafından elektronik ortamda aşağıda 3. maddede özellikleri ve fiyatı belirtilen sözleşme konusu ürünün/ürünlerin satışı ve yurt içinde teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi bu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.

3- SATIŞI YAPILAN ÜRÜNE AİT BİLGİLER

Ürünün özellikleri, fiyatı ve diğer bilgiler şu şekildedir;

Ödeme Şekli:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Teslim Edilecek 2. Kişi:

Fatura Adresi:

Kargo Ücreti:

Teslimat , Grundig tarafından kargo aracılığı ile ve/veya Grundig'in tayin ettiği Yetkili Servisi aracılığı ile yukarıda belirtilen teslimat adresine sipariş onaylandıktan sonra 10 iş günü içinde yapılacaktır. Resmi tatiller ve dini/milli bayram günleri bu süreden sayılmaz. Teslimat sırasında Müşteri ürünü muayene ettikten sonra teslim tutanağını imzalayacaktır. Müşteri veya Müşteri adına hareket eden kişi, bu teslim tutanağını imzalamakla, ürünü tam, eksiksiz ve hasarsız olarak teslim aldığını beyan etmiş olacaktır. Kargo/nakliye ücreti alınmamaktadır. Fiyat dahil işbu vaatlerin geçerliliği sipariş tarihinden itibaren 30 gündür.

Mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masraflar ödenebilecektir.

Söz konusu ürün bedeli; satıcı adına, “Arçelik Pazarlama A.Ş.” tarafından tahsil edilmektedir. Alıcı; malın/hizmetin bedelini Arçelik Pazarlama A.Ş.’ye ödemekle, ürün bedelini satıcıya ödemiş sayılacaktır.

4- CAYMA HAKKI

Müşteri ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Müşteri cayma hakkını kullanmak isterse, cayma süresi içerisinde satın alımı yapmış olduğu internet sitesinde iptal iade işlemlerinden, siparişi ile ilgili cayma beyanında bulunmalıdır.

Süresi içinde yapılan cayma beyanından sonra, 

  • Montaj gerektirmeyen ürünler için aşağıda adrese anlaşmalı kargo firması ve sözleşme numarası ile 1-10 iş günü içinde gönderilmelidir. 

Arçelik Pazarlama A.Ş. 
Ürün İade Merkezi
Adres: Arçelik A.Ş. Çayırova Kampüsü,
Ankara asfaltı(E-5) yanı, Tuzla, 34950, İstanbul

  • Montaj gerektiren ürünler için, ürün Çağrı Merkezinin yönlendirdiği Yetkili Servis tarafından 1-10 gün içinde teslim alınır. 

Arçelik, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve Müşteri’yi borç altına sokan her türlü belgeyi Müşteri’ye hiçbir masraf yüklemeksizin iade eder. Tüketici, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar için cayma hakkı kullanılamayacaktır.

5- GENEL HÜKÜMLER

5.1. "Müşteri", http://wwww.grundig.com.tr internet sitesinde satışı yapılan ürüne ait 3. maddede belirtilen temel özellikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda bu hususlara ilişkin gerekli teyidi verdiğini beyan ve kabul eder.

5.2. "Müşteri" işbu sözleşme konusu ürüne ilişkin teslimatın süresinde ve doğru bir şekilde yapılması için ödeme işlemlerini internet sitesinde verilen bilgilere göre gerçekleştirmesi ve teslimata ilişkin adres ve kişi bilgilerini doğru ve eksiksiz doldurması gerektiğini beyan ve kabul etmiştir.

5.3. "Müşteri"nin satın aldığı sözleşme konusu ürün/ürünler, ürün bedelinin eksiksiz ödenmiş olması kaydıyla, müşterinin teslimatın yapılmasını istediği adrese sipariş onayından itibaren, montaj gerektirmeyen ürünler için 1-5 iş günü içinde, montaj gerektiren ürünler için 1-10 iş günü içinde ve en geç 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla, teslim yapılacak adresteki kişiye teslim edilir.

5.4. "Müşteri", teslim edilecek adres ve kişi olarak kendisinden başka bir kişi veya kuruluşu göstermiş ise bu kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Arçelik sorumlu tutulamaz.

5.5. "Müşteri" satın almış olduğu sözleşme konusu ürünü teslim sırasında muayene etmelidir.

5.6. Arçelik sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.7. Arçelik, hava muhalefeti, genel grev, ulaşımın kesilmesi gibi mücbir sebeplerle ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sözleşme konusu ürünün tesliminin imkansızlaşması sonucu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu "Müşteri"ye bildirmek zorundadır. Bu takdirde Arçelik'in sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan "Müşteri" dilerse mücbir sebebin ortadan kalkmasını bekleyebileceği gibi eşit kalite ve fiyatta başka bir ürünü talep edebilir veya ödemiş olduğu bedelin iadesini isteyebilir. Arçelik, bedel iadesi talep edildiği takdirde bedeli 15 gün içinde müşteriye iade etmekle yükümlüdür.

5.8. Arçelik internet sitesinde ürünlere ilişkin teknik nedenlerden kaynaklanabilecek hatalardan sorumlu değildir.

5.9. Bu sözleşmede hüküm olmadığı hallerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.

5.10. Müşteri, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Müşterinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

5.11. Kampanyalar kapsamında paket olarak satılan ürünler, kampanya özelinde avantajlı fiyatlarla satıldığından cayma, iade ve iptal hakları ancak paketin tamamı için kullanılabilmektedir.

5.12. Kurutma makinelerimizin farklı marka çamaşır makineleri üzerine montaj yapılmasının talep edilmesi durumda, üzerine kurutma makinesi montajı yapılacak olan çamaşır makinesinin derinliğinin kurutma makinesi derinliğine eşit veya daha fazla olması gerekmektedir.

5.13. Güven Damgası, sadece ilgili Tebliğ uyarınca Güven Damgası Sağlayıcısı tarafından incelemesi, takibi ve kontrolü sağlanan mevzuata uygunluk kriterlerinin varlığına delalet eder. Bunun haricinde Güven Damgası Sağlayıcısı, hiçbir suretle taraflar arasındaki sözleşmenin garantörü ya da taahhüt edeni olarak anlaşılamayacağı gibi, E-ticaret sitesinde bulunan mal ya da hizmetlerin ayıptan ari vasıflarının ve eksiksiz temin ve tesliminin kefili de değildir.   Ayrıca Güven Damgası Sağlayıcısı malın teslim edilmemesi, geç teslim edilmesi ya da taahhüt edilen niteliklere uygun olarak teslim edilmemesi hallerinden hukuken hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

6- YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme taraflar arasında .... tarihinde akdedilmiştir. "Müşteri" gerek sipariş verilmeden önce internet sitesinde gerekse de sipariş verildikten sonra iş bu sözleşmeyi okuduğunu, içerdiği tüm bilgi ve koşulları kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.